Horehronské slávnosti spevu a tanca - Jún 1966 - Vierka Lamačová druhá z ľava, 4 z prava Eva a hneď vedľa nej Miloš Markovci