Horehronské slávnosti spevu a tanca - Jún 1966, Eva Marková, prvá zľava