Horehronské slávnosti spevu a tanca - Jún 1966, Prvá zľava Eva Marková